2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program
Dissonance

Tema 2023: Dissonans

Varje år presenteras ett nytt tema med syfte att inspirera, främja kreativitet och nya idéer för ett spännande program. Tema för Southern Sweden Design Days 2023 är dissonans. 

Dissonans är ett tillstånd av obalans – en känsla av att något inte stämmer. Ett tillstånd som påverkar oss människor i både små och stora sammanhang. Dissonans kan väcka oro, men ger ofta upphov till innovativ utveckling i sin ständiga strävan efter harmoni.

Inom musiken är dissonans tonkombinationer som går utanför musikaliska vanemönster. Ackord och intervall som strävar efter att bli upplösta till en konsonans, en spänningsfri samklang. I film och litteratur används dramaturgiska modeller som håller åskådarna uppmärksamma från början till slut. Konflikter som kräver en lösning är grogrunden för en driven berättelse.

Dissonans kan även uppstå på ett personligt plan, som en känsla av obehag när en individ konfronteras med ny information som strider mot befintliga övertygelser eller värderingar. Samtidigt ger dissonans livet unikitet som möjliggör individualitet, komplexitet och variation. Vi uppskattar människor för deras brister och misstag lika mycket som för deras styrkor.

Dissonans förekommer också på samhällsnivå. Vi navigerar just nu i turbulenta och osäkra tider – en instabil och ständigt föränderlig tillvaro som kräver omställning och anpassning. Överväldigande och obekväma fakta och händelser utlöser oenighet och polarisering. Ändå är dissonans grundläggande för ett demokratiskt samhälle och en drivkraft för diskussion, debatt och utveckling.

Dissonans skaver och väcker blandade känslor. På samma gång kan dissonans väcka kreativitet och lust att driva förändring. Värdet av ett handgjort föremål härrör från dess ofullkomlighet, taktilitet och konstnärliga uttryck. En DNA-mutation är resultatet av fel i biologiska processer – en grund för evolution som har skapat en rik mångfald av liv på jorden.