2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Crafted Potential

CRAFTED POTENTIAL

En utställning arrangerad av Olsson&Gerthel som har bjudit in möbeltillverkaren Fogia att samarbeta med designern Kajsa Willner som arbetat med att utforska den outvecklade potentialen hos restmaterial och biprodukter från företagets tillverkningsprocess.

Utställningen är dedikerad till att utforska och hitta olika metoder och applikationer för att återinföra restmaterial i tillverkningsprocessen. Utgångspunkten för utställningen har varit att titta på restmaterial ur ett icke-hierarkiskt perspektiv. Med startskott i en gemensam research och kartläggning av Fogias restmaterial strömmar. För att utforska olika materials möjligheter att kunna ses som en resurs och råvara i taktilitet, form, funktion med förhoppningen att hitta en framtida möjlig applikation.

Genom både småskaliga och storskaliga case studies illustreras och undersöks olika rest materials potential att kunna förädlas genom olika tillvägagångssätt som: 

Materialutveckling

Upcycling

Ytbehandlingar 

Samarbete som involverar fabriken och Fogia som företag till att: 

  • Vara med att kartlägga sina egna restmaterial strömmar  i (ursprung, typ, mängd och användning i end of life)
  • Implementering av restmaterial i prototypframtagning av ny design, anpassad till fabrikens tillverkningsprocesser.

Crafted potential är en utställning som hyllar alla möjligheter som finns med att ta tillvara på outnyttjat material och hur olika strategier kan bidra till att implementera system där restmaterial kan uppnå sin fulla potential.

 

Deltagare