2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Performance

Dance Deadwood Dance

At utmarken the land is full of water it travels above and trough the channels of plants.

Performance

Död ved i fokus under ett framträdande av ett mångsidigt system som inte alltid i samklang med vårt nuvarande. Denna Performance kommer att utgå från en plats i mitten av en skog som vi kallar, hjärtat. Död ved och organisk skogslera kommer att vara delar i en berättar- och rörelseföreställning för att möta substansen i Deadwood. Denna performance kommer att innehålla improviserade ljud- och ljuselement.

Deltagare