2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Design for Urban Change

DesignforUrbanChange-Workshop by Abbas Sbeity

Design for Urban Change

Städer är smältdegel för våra gemensamma dagliga upplevelser, där möjligheter och utmaningar i stadslivet formar samhällets struktur. Som ett resultat har både designers och icke-designers svarat på lokala stadsutmaningar med advocacy, ingripanden och aktivism i olika former. Design, som en demokratisk process, har en viktig roll att spela i att katalysera urbana förändringar och förbättra den byggda miljön.

I denna 30-minuters workshop kommer vi att utforska teoretiska koncept om design och urbana förändringar samt experimentera med verktyg och metoder genom interaktiva simuleringar.

Workshop språk: engelska

Deltagare