2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Det cirkulära köket

det cirkulära köket

Det cirkulära köket - en plats för närproducerad mat och jord

Köket är hemmets hjärta – där tillreder vi våra måltider och förvarar vår mat. Där producerar vi matrester och restavfall. Köket är också ett nav i det sociala livet.

Under förra seklet genomgick köket radikala förändringar. Från det stora lantköket med öppen spis till det kompakta, hygieniska laboratorieköket. Tekniska apparater gjorde köket mer lättarbetat och forskningsinstitut studerade mått och arbetsmiljö. Inspiration hämtades från Taylorismens idéer kring rationell organisation och tidsbesparing.

Sedan dess har kökets omgivande väggar rivits och placeringen blivit ännu mer central i våra hem. Men i grunden är mångt och mycket detsamma och nya köksmodeller kretsar mest kring olika estetiska uttryck.

Det Cirkulära köket är en skiss till en ny typ av kök anpassat efter vår tids behov av att ställa om till ett mer hållbart sätt att leva, som minimerar förpackningar och transporter och som är anpassat för att odla hydroponiskt, grodda, brygga, kompostera, fermentera, torka, mala, återvinna och omvandla matrester till ny näring och jord på plats. Köket som ett eget kretslopp!

Deltagare