2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Hållbar cirkularitet

Circles of Change

Nya sätt att använda och tänka kring hållbara inredningslösningar

Circles of Change - Sustainable circularity by Kinnarps erbjuder ett nytt sätt att använda och tänka kring hållbara inredningslösningar. Konceptet hjälper företagsledare, inköpare och arkitekter att göra hållbara, cirkulära och funktionella val från början genom att analysera organisationens behov. Det handlar om att göra medvetna val, skapa flexibla lösningar och välja hög kvalitet för att få en framtidssäkrad lösning. Resultatet blir en inredning med låg livscykelkostnad som utformas efter kartlagda behov och främjar välmående, effektivitet och framgång - samtidigt som man hushåller med naturens resurser.

Deltagare