2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Filmvisning

Voice, we’ve never heard before

2.png

Ett designprojekt kring funktionshinder som sträcker sig över Norden och Sydkorea

Ett designprojekt centrerat kring funktionshinder för att öka medvetenheten och dialogen om funktionshinders rätt i Sydkorea och de nordiska länderna. Sydkorea är globalt känt för fantastisk kultur, till exempel BTS, K Drama, moderna byggnader och ett högteknologiskt samhälle tack vare den snabba tillväxten av ekonomin i Sydkorea under de senaste 40 åren. Dessutom har medborgarna i Sydkorea kraftigt integrerat den västerländska mentaliteten i samhällets olika områden. Trots detta – när det gäller rättigheter för personer med funktionsvariation, -nedsättning eller särskilda behov, är skam och ojämlikhet fortfarande en del av vardagen i Sydkorea. Tänk om vi, som funktionshindrade själva, skapar ett utrymme för människor att höja sina röster? Tänk om vi som designers lyssnar på rösterna? Tänk om formgivarna och funktionshindrade individer tillsammans gör en lösning för behoven när de lever med en funktionsnedsättning i samhället?

Den här filmen handlar om Yesol Kims resa till Sydkorea. Sydkoreansk industridesigner, Yesol Kim som är verksam i södra Sverige, samarbetar med Muui, handikappkooperativet baserat i Seoul. De kommer att träffa det funktionshindrade samhället i Seoul lokalt för att lära sig verkligheten av vad människor möter idag och vad problemet fanns. Genom att besöka det enastående designinstitutet i Sydkorea kommer det också att finnas en möjlighet att dela kunskap och lova ytterligare samarbete med dem.

Parallellt med det kommer vi att producera workshops och evenemang relaterade till funktionshinder i samarbete med partnerna för att öka medvetenheten om ämnet och för att bygga en bro mellan nordiska och sydkoreanska kulturer och samhällen för att lära av varandra.

Arbetet kommer att bli ett utrymme där röster från funktionshindrade i Sydkorea kan höras i samhället snarare än budskap som baseras på djupt rotade fördomar och massmedial projektion. Det kommer att väcka uppmärksamhet globalt.

Detta projekt finansieras av Nordisk Kultur Fond Globus Opstart 2022.

Nordisk Kulturfond logo
Globus Opstart

Deltagare