2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Färgade Meter

Banner ets

Färgade meter tar avstamp i olika infärgningstekniker med avsikten att bredda förståelsen för hantverkets komplexitet.

"Färgade meter" tar avstamp i olika infärgningstekniker med avsikten att bredda förståelsen för hantverkets komplexitet. Verkstadens medlemmar har bjudits in för att skapa en textil installation, ett landskap av infärgad, mönstrad metervara. Installationen kommer att belysa hantverkets unika uttryck och möjligheter samtidigt som det ifrågasätter samtidens inställning till textil som en snabb och billig produkt med kort livslängd.

Hantverksteknikerna för att mönstra textil med hjälp av infärgning är många och vår förhoppning är att utställningen ska ge smakprov på flera av dem, från historiska tekniker med växtfärger till moderna reaktiva färger; från tryck med betningsmedel till etstryck på färgad botten. Installationen ”Färgade Meter” blir ett ställningstagande för genuint hantverk som uppmuntrar till väl övervägda val av produkter som ska hålla länge och mot massproduktion där tyger produceras under dåliga förhållanden och med enorm miljöpåverkan. Vi vill helt enkelt uppmuntra till en hållbar inställning till textil. Dissonans - lusten att driva förändring.

Medverkande medlemmar: Sofia Kroon Walter, Matilda Pernryd, Jenny Andersen, Adreinn Görgenyi Andersdotter, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Josabet Werkmäster, Sigrid Holmwood, Pernilla Hultén, Marie Wetterstrand, Teresa Montesino Hammarskjöld, Karin Olu Lindgård, Matilda Ekström, Amanda Boierth, Jenny Frank.

Deltagare