2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Seminarium

Från dissonans till balans i formgivningsavtal

Christina Wainikka, Sara Szybe Torsson och Katarina Renman Claesson

Med anledning av nya regler i upphovsrättslagen kommer det att krävas en diskussion och en samordning i branschen kring vad som är skäliga villkor i ett formgivningsavtal

Vid årsskiftet infördes nya regler i upphovsrättslagen som anger att en skälig ersättning ska utgå vid upplåtelser av  upphovsrätt. Bestämmelserna innebär att också äldre avtal och ersättningar också måste ses över. Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation, och Christina Wainikka, docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, samtalar med formgivaren Sara Torsson Szyber om vad de nya bestämmelserna kommer att medföra. Samtalet tar sin utgångspunkt i Konstnärernas Riksorganisations “Rekommendationer för Formgivningsuppdrag”.

Konstnärernas Riksorganisation bildades 1937 och företräder 3 500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige och är de svenska konstnärernas fackliga organisation. Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Deltagare