2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Locally Alien

Locally alien

A festival for ecoligical culture in Malmö

Det är egentligen inte så svårt att förstå Malmös ekologi. När du väl börjar titta efter växterna, djuren, insekterna eller svamparna kommer du snart att inse hur många sätt det finns att relatera till dem. Att laga en god soppa av lokalt växande nässlor och bjuda dina vänner på den kan ge dig en ny syn på växtlivet i stan. Att göra vackra cyanoprints av tång kan hjälpa dig att föreställa dig Malmös marina undervattensvärld. Och att titta på när en spindel omsorgsfullt väver sitt vackra nät i ditt badrum kan vara väldigt avstressande om du ger det chansen. Plus att det kan vara ett fönster in till din lilla inneboendes liv.

I städer tänker vi sällan på svampar, fiskar, djur, alger och växter som natur – vi ser dem som skadedjur, inkräktare, främlingar eller rätt och slätt gröna rekreationsytor för de stadsvarelser som är människor. Trots att vi bär med oss all internets kunskap i fickan vet vi knappt namnen på alla icke-mänskliga innevånare i staden. Vi vet knappt hur de ser ut eller beter sig. Kanske märker vi dem inte ens. Trots att vi lever i samma stad.

Resultatet av den här distansen mellan människor och annat liv ser vi i de ekologiska kriser som tornar upp sig både lokalt och globalt. I stan är grodorna och buskarna acceptabla – givet att vi har dem under kontroll. De ska helst se snygga ut och ge åtminstone någon slags mätbar användning. Definitivt ska de inte ställa till problem. Och tankemönstret fortsätter utanför stadsgränserna där växter och djur kontrolleras, övervakas, tuktas , kuvas och utvinns i industriell skala och effektivitet. För att mata en ständigt ökad tillväxt.

Vi som arrangerar Locally Alien är inte ens från Malmö eller Sverige, men genom att lära oss om stadens ekologier knyter vi an. Till platsen och människorna och stadens utveckling. Festivalen är en inbjudan till människor som bor i Malmö. Att dela hantverk, kultur, kunskap och berättelser. För att hitta en ny delaktighet och tillhörighet men också att bygga social och ekologisk motståndskraft mot en osäker framtid.

För mer information, kolla in vår hemsida

locallyalien.org

Deltagare