2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Resonans

Blake_Sjöstedt_Lunden-Mörck

En visuell vandring från dissonans till resonans

I Resonans presenteras verk av sex konsthantverkare där dissonans, årets övergripande tema för Southern Sweden Design Days, varit vägledande för urvalet till utställningen. Här samsas individuella objekt i ett brokigt spektrum av material, uttryck och hantverk som tillsammans bildar en ny helhet – en visuell vandring från dissonans till resonans. Genom utställningen poängteras också hantverksskicklighet som motkraft till en samtid av masskonsumtion och tidsoptimering.

Utställningen arrangeras av Konsthantverkscentrum, en yrkesorganisation för professionellt verksamma konsthantverkare. Vi vill uppmärksamma det samtida svenska konsthantverket, ett expansivt fält som väcker internationellt intresse.

I Resonans visas verk av sex av Konsthantverkscentrums medlemmar: Anja Fredell, Frida Lundén Mörck, Jögge Sundqvist, Laura Blake, Linn Sjöstedt och Ulrika Swärd.

Deltagare