2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Seminarium

Utdelning av Region Skånes designpris

region skåne

Hyllar god design och hållbar utveckling i regionen

Region Skånes designpris premierar god design av vara, funktion eller tjänst som är av betydelse för regional utveckling. Priset uppmärksammar designdisciplinens betydelse för hållbar utveckling och lyfter fram goda exempel som kan inspirera och motivera. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till det offentliga samtalet om designdisciplinernas betydelse för hållbar utveckling i Skåne.Juryn består av representanter för Form/Design Center, IKDC - LTH, Region Skåne och utsedda praktiker.

Pristagare 2023

Lilla ElefantYesol Kim använder design för att förändra synen på funktionshinder och utformar tillsammans med Peder Karlsson möbler som erbjuder ett större mått av frihet för rullstolsburna i hemmiljö.Under varumärket Lilla Elefant utformar Yesol Kim och Peder Karlsson möbler med utgångspunkt i funktionshindrades behov med hög hantverksskicklighet och genomtänkt, välbalanserad design.Utifrån sina egna erfarenheter som rullstolsburen strävar Yesol Kim efter att förändra synen på funktionshinder och hur vi relaterar till dem. Yesol Kim har genom att delta i flera utställningar visat hur design kan användas för att höja rumsliga kvalitéer genom design för funktionsnedsatta.Läs mer här.

Deltagare